Klantgericht telefoneren

Prijs all-in: € 525,00

Waarom?

Jij beantwoordt de telefoon voor de organisatie waar je werkt. Hierdoor ben je het aanspreekpunt voor klanten. Jouw manier van communiceren en zakelijk telefoneren is bepalend voor het beeld dat anderen hebben van de gehele organisatie. Daarom is het van groot belang dat je de telefoon klantvriendelijk en vakkundig beantwoordt. In de training Klantgericht telefoneren wordt hier veel aandacht aan besteed.

Wat kun je na deze training?

In deze training leer je de juiste technieken toepassen om klantgericht en klantvriendelijk telefoongesprekken te voeren. Je verbetert je luistervaardigheden en gesprekstechnieken. Je begrijpt de wensen en vragen van de beller beter en weet hier klantvriendelijk mee om te gaan.

Voor wie?

Iedereen die in een organisatie klantcontact heeft via de telefoon en daardoor het visitekaartje van de organisatie is.

Wat doe je in de training?

Tijdens de training wordt actief geoefend met telefoonapparatuur en worden situaties uit de eigen werkomgeving gebruikt. We maken gebruik van telefoonsimulatie-apparatuur, een syllabus en onderwerpen die je als deelnemer zelf inbrengt.
 
Tijdens deze ééndaagse training staat centraal:
 • Op actieve wijze de telefoon aannemen en een gesprek goed afronden
 • Inspelen op de wensen en het gedrag van de beller
 • De juiste vragen stellen op het juiste moment
 • Afspraken nakomen
 • Omgaan met lastige situaties en klachten

Wat komt er aan bod?

Klantgericht zijn aan de telefoon:
 • Wat verwacht de klant
 • Telefoonmanieren
   
Zakelijk telefoneren:
 • Uitgangspunten
 • Telefoonetiquette
 • Fasen in het telefoongesprek
   
Telefonische gesprekstechnieken:
 • Actief luisteren
 • De juiste vragen stellen
 • Klantgericht / zakelijk formuleren
   
Lastige situaties:
 • Onduidelijke communicatie
 • Omgaan met boze klanten
 • Reageren op klachten

Past deze training bij mij?

Deze training past bij jou want je wilt:
 • Klantgericht en klantvriendelijk leren telefoneren
 • Meer inzicht krijgen in gesprekstechnieken en luistervaardigheden
 • Op de hoogte worden gebracht van telefoonetiquette
 • Leren omgaan met lastige situaties
Ik heb een vraag


20 november 2019
Tijden: 09.15 - 16.00 uur
Plaats: Rotterdam

9 december 2019
Tijden: 09.15 - 16.00 uur
Plaats: Utrecht